Psychomotorische Therapie

Is een ervaringsgerichte behandelvorm. Psychomotorische therapie wordt vaak afgekort met PMT. Bij psychomotorische therapie (PMT) gaan we niet alleen praten, maar vooral ‘doen’. Door middel van lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen onderzoeken en beïnvloeden we binnen de PMT vaste patronen van reageren op onszelf en onze omgeving. Bewustwording van het lichaam als geheel en de wisselwerking tussen het lichaam (waarnemen en voelen) en alle mentale processen (denken) is hierbij van belang. Wanneer iemand klachten ervaart zoals somberheid, faalangst, onzekerheid of prikkelbaarheid, heeft dit altijd naast een mentale, ook een lichamelijke kant. Met name voor kinderen ligt bewegen dichtbij hun belevingswereld en PMT biedt op een speelse wijze ingang tot hun binnenwereld, maar PMT is ook toegankelijk voor (jong) volwassenen.

 

Equitherapie

Is een methode binnen de Psychomotorische therapie, het middel is alleen anders. De hulp van paarden wordt o.a. ingezet, omdat paarden reageren op de primaire lichaamshouding en spanningen van mensen en daarop feilloos reageren. In de loop van onze ontwikkeling zijn wij incongruent geworden aan deze primaire signalen. Paarden nemen de fysieke waarneembare gevolgen van verwachtingen en overtuigingen waar en zullen volgens de wetten van de kudde reageren.  Met behulp van een ervaren Equitherapeut kunnen mensen  bewust worden van hun overtuigingen.

Door de inzet van verschillende oefenvormen, waarin het lijf ingezet wordt in combinatie met het paard, biedt deze praktijk een snelle duidelijke en inzichtelijke vorm van therapie. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

 

 

Praktijk Equipment

werkt vanuit persoonlijke doelen. Hierbij kun je denken aan de volgende (hulp)vragen:

 • omgaan met spanning en stress
 • omgaan met boosheid en frustraties (agressieregulatie)
 • voor jezelf leren opkomen
 • verminderen van angstklachten
 • herkennen en aangeven van grenzen
 • verminderen van burn-out klachten
 • herkennen, verdragen en uiten van gevoel en emoties
 • verwerken van trauma

 

Verloop behandeltraject

Er is een kennismaking gesprek van 30-45 minuten mogelijk. Deze is kosteloos en vrijblijvend. Als u beslist dat u met ons door wilt dan starten we met een traject. Een traject bestaat uit;

 • Een intake gevolgd met een behandelplan met daarin formulering van te bereiken doelen, data’s en afspraken.
 • Vaststellen van een traject (6-10 sessies inclusief rapportage)
 • Evaluatiegesprek met mogelijkheid van een verslag. 

Mocht blijken tijdens een evaluatie dat de doelen nog niet zijn behaald is er een mogelijkheid voor een vervolgbehandeling of doorverwijzing.

De praktijk is open op de maandag, woensdag of donderdag en dan is er een mogelijkheid om een afspraak in te plannen.

Tarieven

Praktijk Equipment heeft een zorgcontract met Centraal Gelderland. (Gemeente Arnhem, Duiven, Doesburg, Lingewaard, Overbetuweduurt, Renkum, Rijnwaarden, Rozendaal,  Wageningen, Westervoort, Zevenaar)
Dit betekend dat voor jongeren onder de 18 en volwassenen met een WMO indicatie uit de genoemde gemeenten in overleg met een wijk/zorg team de genoemde kosten vergoed kunnen.

 • Consult individueel volwassenen; € 99,-
 • Consulten kunnen ook via de zorgverzekering vergoed worden. Ieder zorgverzekering heeft een eigen tarief, zie www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Ik ben aangesloten bij NFG en de FVB
 • Afspraken die 24 uur van te voren niet worden afgezegd worden voor de helft in rekening gebracht; € 99,- 

Wilt u meer informatie dan kunt u het contactformulier invullen. 

 

Vergoeding

De kosten van de therapie worden door verschillende zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Dit is afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering, PMT valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijze’. Neem hierover contact op met je eigen zorgverzekeraar. Ik ben geregistreerd bij de FVB, NFG, NvPMT en SKJ. Meer informatie over vergoedingen kan je vinden op de site van Zorgwijzer

Psychomotorische therapie voor kinderen tot 18 jaar kan betaald worden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het PGB vraag je zelf aan bij de eigen gemeente. 

PGB

Voor geïndiceerde zorg volgens Wet Jeugdzorg tot 18 jaar geeft het CJG, het Jeugdteam, kinderarts een indicatie af. Van belang is niet de verwijsbrief van de huisarts, maar het indicatiebesluit voor de toegewezen zorg. Met deze indicatie kan, door de ouders/verzorgers, in hun gemeente een PGB worden aangevraagd. Dit Persoonsgebonden Budget (PGB) kan ingezet worden voor behandeling middels GZ-vaktherapie. Zie hier de Informatiekaart over PGB. Zie hier de brief van het ministerie VWS over PGB en GZ-vaktherapie.

WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Praktijk Equipment is aangesloten bij het NIBIG, het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidzorg. De klachtenregelement gaat van kracht bij aanmelding. Dit reglement voldoet aan alle vereisten van de Wkkgz en vervangt het klacht- en tuchtrecht van de FVB.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Deze klachtenfunctionarissen worden via de FVB bemiddeld via Quasis. Verder zijn wij aangesloten bij een Wkkgz-erkende geschilleninstantie de Stichting Zorggeschil. Het NIBIG werkt hiervoor samen met Quasir. Quasir is een bekende naam in de gezondheidszorg. Zij regelen al vele jaren de klachtenafhandeling van zzp-ers en kleine zorginstellingen in Nederland.

Wkkgz-Waarborgfonds

Als laatste hebben wij toegang tot het Wkkgz-Waarborgfonds van het NIBIG. Dit betekent dat ook de kosten die niet gedekt worden door de rechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, gedekt zijn. Hierbij gaat het dan vooral om de administratieve kosten voor de behandeling van een geschil, die de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (inclusief die van de VvAA) niet dekken. Dan kan je als vrijgevestigde vaktherapeut een beroep doen op het Wkkgz-Waarborgfonds. Zo hopen wij te voorkomen dat wij in financiële problemen komen.

Dianne Wielhouwer

Psychomotorisch therapeut

+31 6 46 72 27 52

info@praktijkequipment.nl

Stortweg 37

6861 XE Oosterbeek