Psychomotorische therapie

is een ervaringsgerichte behandelvorm. Psychomotorische therapie wordt vaak afgekort met PMT. Bij psychomotorische therapie (PMT) gaan we niet alleen praten, maar vooral ‘doen’. Door middel van lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen onderzoeken en beïnvloeden we binnen de PMT vaste patronen van reageren op onszelf en onze omgeving. Bewustwording van het lichaam als geheel en de wisselwerking tussen het lichaam (waarnemen en voelen) en alle mentale processen (denken) is hierbij van belang. Wanneer iemand klachten ervaart zoals somberheid, faalangst, onzekerheid of prikkelbaarheid, heeft dit altijd naast een mentale, ook een lichamelijke kant. Met name voor kinderen ligt bewegen dichtbij hun belevingswereld en PMT biedt op een speelse wijze ingang tot hun binnenwereld, maar PMT is ook toegankelijk voor (jong) volwassenen.

 

 Equitherapie

is eigenlijk hetzelfde als PMT, maar het middel is anders. De hulp van paarden wordt o.a. ingezet, omdat paarden reageren op de primaire lichaamshouding en spanningen van mensen en daarop feilloos reageert. In de loop van onze ontwikkeling zijn wij incongruent geworden aan deze primaire signalen. Paarden spiegelen de fysiek waarneembare gevolgen van verwachtingen en overtuigingen. Met behulp van een ervaren Equitherapeut kunnen mensen heel snel bewust van hun overtuigingen.

Door de inzet van verschillende oefenvormen, waarin het lijf ingezet wordt in combinatie met het paard, biedt deze praktijk een snelle duidelijke en inzichtelijke vorm van therapie. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Praktijk Equipment


werkt vanuit persoonlijke doelen. Hierbij kun je denken aan de volgende (hulp)vragen:

 • omgaan met spanning en stress
 • omgaan met boosheid en frustraties (agressieregulatie)
 • voor jezelf leren opkomen
 • verminderen van angstklachten
 • herkennen en aangeven van grenzen
 • verminderen van burn-out klachten
 • herkennen, verdragen en uiten van gevoel en emoties
 • verwerken van trauma


vorm_2

Verloop behandeltraject

Eerst hebben we een kennismaking gesprek deze is altijd kosteloos en vrijblijvend. Als u beslist dat u met ons door wilt dan starten we met een traject. Een traject bestaat uit;

 • Een intake gevolgd met een behandelplan met daarin formulering van een te bereiken doel en data’s en afspraken.
 • Aantal sessies maximaal 10 (inclusief rapportage)
 • Evaluatiegesprek en verslag van het doel.

Tot 24 uur voor de afspraak is dit kosteloos, daarna brengen we 50% van de sessie in rekening. Mocht blijken tijdens een evaluatie dat de doelen nog niet zijn behaald is er een mogelijkheid voor een eventuele vervolgbehandeling of doorverwijzing. 
De afspraken vinden op dinsdag of woensdag donderdag of eventueel zaterdag (tijdstippen op afspraak) plaats op een locatie bij u of bij het kind in de buurt.

Tarieven

Een consult bij Praktijk Equipment duurt standaard 75 minuten, waarvan 60 minuten direct contact met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Binnen de praktijk bestaan de volgende soorten consulten:

 • Consult individueel volwassenen; € 80,-
 • Consult individueel kind & jeugd tot 18 jaar; € 80,-
  (via indicatiestelling, PGB*)
 • Consult per mail, skype of telefoon; € 1,35 per minuut
 • Consult groepstherapie; € 70,- per persoon
 • Consult gezinstherapie; € 112,50 per gezin (max. 4 personen) 
 • Gedelegeerde behandeling middels samenwerking (vrijgevestigde)
  hoofdbehandelaar/instelling € 80
 • Niet nagekomen afspraak; € 80

Neem vrijblijvend contact op voor een intake of meer informatie.

Vergoeding

De kosten van de therapie worden door verschillende zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Dit is afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering, PMT valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijze’. Neem hierover contact op met je eigen zorgverzekeraar. Ik ben geregistreerd bij de FVB en NvPMT en SKJ. Meer informatie over vergoedingen kan je vinden op de site van Zorgwijzer

Psychomotorische therapie voor kinderen tot 18 jaar kan betaald worden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het PGB vraag je zelf aan bij de eigen gemeente. 

PGB

Voor geïndiceerde zorg volgens Wet Jeugdzorg tot 18 jaar geeft het CJG, het Jeugdteam, kinderarts een indicatie af. Van belang is niet de verwijsbrief van de huisarts, maar het indicatiebesluit voor de toegewezen zorg. Met deze indicatie kan, door de ouders/verzorgers, in hun gemeente een PGB worden aangevraagd. Dit Persoonsgebonden Budget (PGB) kan ingezet worden voor behandeling middels GZ-vaktherapie. Zie hier de Informatiekaart over PGB. Zie hier de brief van het ministerie VWS over PGB en GZ-vaktherapie.